Steunpunt Autisme Nederland is opgericht in 2015 door oud-medewerkers van de regionale steunpunten autisme. Met de opheffing van de Regionale Expertise Centra zijn ook de meeste steunpunten verdwenen. Ons doel is de cursussen te borgen en te delen, omdat wij ervaren dat het onderwijs meer dan ooit behoefte heeft aan expertise rondom autisme.

Daarbij sluit ons aanbod aan bij de behoefte meer op maat en in eigen tempo te kunnen studeren, maar mét behoud van fysieke contactmomenten voor intervisie onder deskundige begeleiding.
Aangezien we geen winstoogmerk hebben, kunnen we de cursussen tegen kostprijs aanbieden.
Om de kwaliteit van onze cursussen te blijven optimaliseren, werken wij samen met de R&D-afdeling van het Leo Kannerhuis en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland.
De stichting heeft geen eigen personeel. Onze medewerkers zijn gedetacheerd vanuit de Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland (SOTOG).

[button url=”www.sotog.nl” color=”orange” target=”_blank” transparent=”no”]bezoek de SOTOG-website[/button]

 

Trainers

Anita is orthopedagoog generalist NVO bij SOTOG. Ze heeft veel ervaring met het geven van autismescholing, waardoor ze precies weet welke opdrachten aansluiten bij de doelgroep en welke niet. De literatuur kent voor Anita geen geheimen, maar ze weet haar cursisten ook de fijne kneepjes van de praktijk bij te brengen. Anita is pas tevreden als alle cursisten denken in termen van onderwijsbehoeften in plaats van beperkingen.

Contact? Stuur een mail naar a.bieleman@steunpuntautismenederland.nl of bel met 06-51600661.

Marie-Louise stond als autismespecialist bij REC Oost-Nederland aan de wieg van de beide autismecursussen. Tijdens het geven van een cursus zoekt Marie-Louise voortdurend naar kansen en verbindingen. Zij luistert écht naar je en denkt met je mee. Niemand verlaat haar cursussen zonder een nieuwe kijk op sterke kanten. Bij de leerling, maar ook bij jezelf.

Contact? Stuur een mail naar m.courtens@steunpuntautismenederland.nl of bel met 06-40519898